Det hele begynte med en drøm bygget på lidenskapen for havet.

Farsiden til Brødr. Remø har gjennom generasjoner vært sjøfarere, hvalfangere, fiskere og selfangere. 
Hos Brødr. Remø kan vi derfor ikke bare skilte med mye kunnskap om fiskeri og foredling men 
også viktigheten av havets betydning for våre produkter. Lidenskapen for salg og produksjon kom
derimot framorssiden. og det er her de første strekene for Brødr. Remø ble tegnet for 100 år siden.

Morfaren til dagens eiere, Severin Fiskerstrand, flyttet i sine ungdomsår til USA grunnet dårlige 
kår i Norge.Severin var på jakt etter “Den Amerikanske drømmen”. For Severin var den 
Amerikanske drømmen 10 år med laks og hvitfisk på vestkysten og “The great lakes” i nord. 

Etterhvert kallet norges fjorder og høye fjell igjen på Severin. Det var på tide å komme seg hjem. 
Han utnyttet kunnskapen han tilegnet seg i Amerika til å bygge sin egen drøm, hjemme i lille Norge. 
Det var i 1918 Severin satt pennen på papiret, og bestemte seg for å bruke sin erfaring til å starte 
noe unikt som skulle leggegrunnlaget for en interesse som har vart i snart 100år.

I 1923 bygget  “Sam” eller “Sammen” en sjøbu på Fiskerstrand som skulle bistå gårdens butikk 
med kai, matvarer og fiskeredskap for salg og distribusjon.  Han ble kjent under dette
navnet siden Amerikanerene hadde store problemer med å uttale Severin.  Lite viste han at 
akkurat  “Sambua” skulle om 100år være del i å distribuere sjømat over hele kloden.  Sambua ble i 
første del av sin historie brukt hovedsakelig til pakking og ising av ferskfisk, som deretter ble 
videresendt til kontinentet. Etterhvert som årene gikk utvidet Severin, og startet med salting 
og fangst fra Borgundfjorden og fiskebankene utenfor midt-norge. 

I en tid hvor mat var høyt verdsatt, satte befolkningen på kontinentet høye 
krav til ikke bare smaken, men også holdbarhet og kvalitet. Severin 
bet seg merke i nettopp dette, og utviklet ulike resepter og 
metoder for foredling som sikret både smak og kvalitet verdig 
overklassen.  Dette åpnet for nye muligheter. Markedet for eksport av klippfisk 
både til Sør-Europa og Sør-Amerika ble tilgjengelig for Severin

Utover 70-tallet ble oppdrett av laks mer og mer tilgjengelig.  Kunnskap
og teknologi ble delt i en forykende fart. Norsk atlantisk laks
ble nå tilgjengelig i store volum.  I 1985 var gnisten tilbake på ny i Sambua. Neste 
generasjon Remø bestemte seg for å gjenskape eventyret. Foredling av laks ble 
hovedfokuset, og Brødr. Remø AS ble etabler.  Kvalitet, tradisjon og en 
god porsjon lidenskap var oppskriften, og noe vi fortsatt 
definerer oss med den dag i dag.