Produkter

Produkter  » Krepsehaler i lake

Krepsehaler i lake

img

EPD nummer

1,5kg spann: 1747278

Holdbarhet

Kjøl: 52 dager