Oppretthold kvaliteten – Steg for steg


Hvordan opprettholder du best kvaliteten på denne fantastiske råvaren?

 

Vi forteller deg hvordan. Steg for steg.

1. Korrekt lagring

Laks må oppbevares kjølig til enhver tid og lagres på temperaturer mellom 0-4 °C. Den optimale kjernetemperaturen ligger på 0-2 °C

Høyere temperaturer vil bidra til å forringe kvalitet og holdbarhet.

Dårlige vaner som bidrar til å bryte kjøle-/frysekjeden vil garantert forringe kvaliteten. Dobbelfryst er langt i fra optimalt.

Det er stor risiko for kryss-kontaminering om produktet ikke blir oppbevart i sin emballasje.

Dryppende vann o.l på produktet vil forringe både smak og konsistens, samt øke risiko for kryss-kontaminering.

1. Hvordan opprettholder man kvaliteten ved tining?

Den optimale temperaturen for tining er ved 4 °C, aller helst i  et kjøleskap eller kjølerom.

For å bevare kvaliteten skal produktet tines i løpet av 1-2 dager.

ALDRI tin i rom temperatur eller ved hjelp av vann.

Om nødvendig, fjern overfløding vann som oppstår med tiningen.

Jevn, gradvis tining vil gi deg et produkt som er like bra som ferskt. Optimal farge, konsistens og smak.

Tin inntil kjøttet er mykt.

Optimal frysetemperatur er 18 °C.

3. Sikre optimal personlig hygiene

Bruk rene, hygieniske arbeidsklær.

Bruk hårnett og forsikre deg om at håret er skikkelig tildekket.

Bruk rene, desinfiserte kniver og arbeidsmateriell.

Bruk tørkepapir som du kaster etter bruk.

Før du håndterer fisken må du alltid vaske hender med såpe og desinfisering.

Bruk engangshansker

Om du er syk bør du styre unna arbeid med fisk.

 

temperaturogholdbarhet