Kvalitetssikring


 

 

For å sikre høyest mulig effektivitet og kvalitet, ser vi det som vårt ansvar å sikre at alle våre ansatte føler seg i stand og forberedt til å gjennomføre de ulike arbeidsoppgavene. Alle våre ansatte blir derfor tilbydd et detaljert og utfyllende kurs før de får muligheten til å jobbe direkte med våre produkter.

Alle våre produkter blir umiddelbart forflyttet til kjøle/fryselager så snart ordrene er forberedt og klare til å leveres våre kunder. De ferdige ordrene blir så lastet i lastebil, container eller fly avhengig av avtaler gjort med hver individuell kunde. Vi kan dermed garantere en sikker og ubrutt kjøle- og frysekjede gjennom hele prosessen frem til kunder over hele verden.

 

kvalitetogsikkerhet

Vårt moderne produksjonsutstyr og kvalitetskontrollsystemer er godkjent av det norske Mattilsynet i samsvar til kvalitetsreguleringene for fisk og sjømatprodukter (HACCP–hazard analysis critical control point).

Høye kvalitetskrav for råmaterialer og årevis med erfaring innen tradisjonelle norske foredlingsmetoder. Dette er noe av det som karakteriserer karakteriserer Brødr. Remø, og gjør det mulig å presentere ønsket kvalitet. Dette har blant annet ført til at våre produkter har flere ganger blitt tildelt priser i NM for foredlet laks.

Vi forsikrer oss om at våre produkter forlater våre lokaler med høyest mulig kvalitet. Dette oppnår vi ved hjelp av å følge et strengt kvalitetskontrollsystem og reguleringer gjennom alle de ulike delene av prosessen frem til produktet er motatt av våre kunder. 

Reduksjon av smittespredning er høyt prioritert innen matindustrien. Hos Brødr. Remø har vi utviklet høy prioritets kontrollrutiner for å bidra til dette. Produksjonsutstyr, råmaterialer, sluttprodukter osv. undergår jevnlige laboratorietester for å sikre hygienisk og smittefritt miljø.