Det hele begynte med…


… en drøm bygget på lidenskap for havet.

 

Farssiden til Brødr. Remø har gjennom generasjoner vært sjøfarere, hvaljegere, fiskere og selfangere. Dette er årsaken til at Brødr. Remø kan skilte med mye kunnskap om ikke bare fiskeri, men også viktigheten av havets betydning for deres produkter. Lidenskapen for salg og produksjon av fisk og sjømat har de derimot fra morssiden, og det er her de første strekene for Brødr. Remø ble tegnet for snart 100 år siden.

 

Morfaren til dagens eiere, Severin Fiskerstrand, flyttet i sine ungdomsår til USA grunnet dårlige tider i Norge og et håp om å leve "Den Amerikanskedrømmen". Her ble han etterhvert kjent som "Sam", grunnet amerikanerenes problemer ved å uttale Severin. Det endte dermed opp med at Severin gikk under tilnavnet "Sam", eller "Sammen", for resten av sitt liv. "Sam" tilbrakte ti år som laksefisker på vetkysten og "The Great Lakes" i Nord. I løpet av denne perioden tilegnet han seg mye kunnskap om havet, og hvordan man best utnytter dets ressurser. Etterhvert begynte han å se muligheten for fangst og produksjon av fisk i hjemmlandet, og hvordan han kunne utnytte det han hadde lært over atlanteren til å skape noe unikt. Dette gav ham gnisten til å starte noe eget. Kombinert med et ønske om å flytte hjem til kjente og kjære, satte han i 1918 kursen mot høye fjell og blå fjorder.

 

"Sammen" bygget i 1923 en sjøbu som skulle bistå garden og familiens detaljtbutikk med kai,matvarer og fiskeredskaper for salg og distribusjon. Lite viste han den gang at akkurat "Sambua", som den senere ble kjent som, en gang skulle distribuere laks av høyeste kvalitet til hele verden. "Sambua" ble i første del av sitt liv brukt som lokaler for pakking og ising av ferskfisk som ble videresolgt til hele kontinentet. Etterhvert som årene gikk og bedriften utviklet seg, begynte Severin selv fangst av og salting av fisk fra Borgundfjorden og fiskebankene utenfor midt-norge.

 

I en tid hvor mat var høyst verdsatt, satte befolkningen på kontinentet og oversjøiskemarkeder strenge krav til ikke bare smak, men også kvalitet og holdbarhet. Dette førte til at Severin etterhvert utviklet ulike resepter og metoder for foredling/tørking som sikret både smak og kvalitet verdig overklassen, bybeboere og gardsbruk. Dette åpnet for nye markeder og mulighter, deriblant eksport av klippfisk til både Sør-Europa og Sør-Amerika.

 

I 1985 tok tredje generasjon Remø over driften av selskapet. De bestemte seg for endre hovedfokuset mot produksjon og foredling av laks, og ønsket å tilføre produktene verdi gjennom resepter og metoder deres morfar, Severin, tilegnet seg og komponerte den tiden han fisket laks i USA. Dermed, takket være deres historie og erfaring, kan Brødr. Remø stolt presentere produkter skapt ved hjelp av 100 år gamle metoder og resepter, verdig enhver anledning.